thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng quốc tế Gemadept Dung Quất


QNI - 07 - 2021

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 210609/DQT ngày 09/6/2021 của Công ty Cổ phần cảng quốc tế Gemadept;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

15°24'51.8"

108°47'40.5"

15°24'48.1"

108°47'47.1"

B

15°24'45.3"

108°47'47.4"

15°24'41.6"

108°47'53.9"

C

15°24'43.3"

108°47'45.4"

15°24'39.6"

108°47'51.9"

D

15°24'49.8"

108°47'38.5"

15°24'46.1"

108°47'45.1"

         độ sâu đạt 118 m (mười một mét tám).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website