thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn báo hiệu trên Đăng tiêu Hòn Lố luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN-21-2023

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng              : Cửa Lò

Tên báo hiệu         : Đăng tiêu Hòn Lố

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'00.0"

105°43'42.4"

18°49'56.4"

105°43'49.1"

 
        Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố thiết bị đèn báo hiệu trên đăng tiêu Hòn Lố luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: thiết bị đèn báo hiệu trên đăng tiêu Hòn Lố luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 04/12/2023.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hoạt động gần khu vực đăng tiêu Hòn Lố vào ban đêm chú ý tăng cường cảnh giới./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website