thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nam Định

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2023


NĐH-04-2024

 

Vùng biển

: Nam Định

Tên luồng

: Hải Thịnh

             Căn cứ văn bản số 187/CVHHTB-ĐDCVHHTNĐ ngày 13/4/2024 của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2023;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2023 như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét

        - Khu vực nạo vét luồng hàng hải Hải Thịnh: Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cặp phao số 9, 10;

        - Khu vực hố chứa tạm, luồng tạm: Nằm bên trái luồng hàng hải Hải Thịnh, cách phao số 8 về phía hạ lưu khoảng 220m, được giới hạn bởi các điểm đặc trưng có tọa độ như sau:

  Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

C

 20°00'19.8"

106°11'41.2"

20°00'16.2"

106°11'47.9"

D

 20°00'21.8"

106°11'39.5"

20°00'18.3"

106°11'46.2"

E

 20°00'21.9"

106°11'43.9"

20°00'18.3"

106°11'50.6"

F

 20°00'24.0"

106°11'42.3"

20°00'20.4"

106°11'49.0"

        - Khu vực chứa chất nạo vét: Khu đất phía Nam của cụm công trình luồng qua cửa sông Ninh Cơ.

2. Các phương tiện thi công

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

1

Long Hải 38

NB-8429

Sà lan đặt cẩu

2

Long Hải 27

NB-8788

Sà lan vận chuyển chất nạo vét

3

Nam Hải 2

NB-9899

Tàu hút phun

 

3. Thời gian thi công: Từ ngày 15/4/2024.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDFLiên kết website