thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu hàng hải AIS phát thông tin khí tượng thủy văn quan trắc tại Tiêu C - đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-119-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu hàng hải AIS

: LACH HUYEN METEO

Mã nhận dạng

: 995741977

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'22.6"

106°54'21.2"

20°49'19.0"

106°54'28.0"

 

 Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố báo hiệu hàng hải AIS tại Tiêu C - đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Báo hiệu hàng hải AIS phát thông tin khí tượng thủy văn quan trắc tại Tiêu C - đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 13/12/2022.

Ghi chú:           - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008

            - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website