thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu AIS tại phao báo hiệu số 6 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-70-2024

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Tên báo hiệu          : HP6

Mã số nhận dạng   : 995741972

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°41'39.3"

106°59'17.5"

20°41'35.7"

106°59'24.3"

 

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố báo hiệu AIS tại phao báo hiệu số 6 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Báo hiệu AIS tại phao báo hiệu số 6 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 09/7/2024.

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website