thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc phương tiện thi công bến chính, bến sà lan, bến dịch vụ và nạo vét Dự án Đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng


HPG-16-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

         Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 11/HTC-HHIT ngày 02/02/2024 của Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Hateco Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc phương tiện thi công bến chính, bến sà lan, bến dịch vụ và nạo vét Dự án Đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng như sau:

        - Khu vực thi công được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

STT

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

NV1

20°47'25.6"

106°54'35.1"

 20°47'22.0"

 106°54'41.9"

2

NV2

20°47'22.8"

106°54'36.9"

 20°47'19.2"

 106°54'43.7"

3

NV5

20°47'26.9"

106°54'44.3"

 20°47'23.3"

 106°54'51.1"

4

NV6

20°47'01.6"

106°55'00.1"

 20°46'58.0"

 106°55'06.9"

5

KN4

20°46'58.9"

106°55'11.3"

 20°46'55.3"

 106°55'18.1"

6

KN3

20°47'13.9"

106°54'59.7"

 20°47'10.3"

 106°55'06.5"

7

KN2

20°47'33.0"

106°54'48.7"

 20°47'29.4"

 106°54'55.4"

 

          - Phương tiện và thời gian thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian hoạt động

1

Phú Xuân 19

HN-1999

Tàu hút

Đến ngày 14/12/2024

2

Long Hải 25

NB-8688

Tàu hút

Đến ngày 09/5/2024

3

Phú Xuân 16

HN-1864

Tàu kéo

Đến ngày 14/7/2024

4

Phú Xuân 17

HN-1865

Tàu đóng cọc

Đến ngày 08/4/2024

5

Phú Xuân 20

HN-2035

Tàu đóng cọc

Đến ngày 03/4/2024

6

Phú Xuân 15

HN-1662

Tàu đóng cọc

Đến ngày 29/9/2024

7

Phú Xuân 09

HN-1183

Sà lan chở hàng

Đến ngày 28/9/2024

8

Á Châu 35

HP-3753

Sà lan chở hàng

Đến ngày 05/8/2024

9

Biển Vàng 08

Đna-0680

Tàu kéo

Đến ngày 17/02/2024

10

Tùng Dương 01

HP-5912

Tàu kéo

Đến ngày 27/8/2024

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên đoạn Lạch Huyện, luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website