thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc kết thúc hoạt động thi công của các phương tiện và chấm dứt hoạt động các báo hiệu AIS “ảo” báo hiệu khu vực nhận chìm vật, chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2021 (đoạn Lạch Huyện)


HPG-122-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu AIS “ảo”

: NC1, NC2, NC3, NC4

Tọa độ địa lý

:

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Số nhận dạng (MMSI)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NC1

20°35'13.8"

106°53'25.4"

20°35'10.2"

106°53'32.1"

995746994

NC2

20°34'38.9"

106°53'44.0"

20°34'35.3"

106°53'50.7"

995746995

NC3

20°35'02.3"

106°54'37.3"

20°34'58.7"

106°54'44.0"

995746996

NC4

20°35'37.2"

106°54'18.6"

20°35'33.6"

106°54'25.3"

995746997

Căn cứ các Quyết định số 2163, 2164/QĐ-CVHHHP ngày 10/10/2022 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2021 (đoạn Lạch Huyện);

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phương tiện thi công tại công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2021 (đoạn Lạch Huyện) đã kết thúc hoạt động thi công; các báo hiệu hàng hải AIS “ảo”: NC1, NC2, NC3, NC4 chấm dứt hoạt động từ ngày 26/12/2022.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website