thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 34, 43, 53, 55 và S2 trên các đoạn luồng Kênh Hà Nam và Bạch Đằng - luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí thiết kế ban đầu


HPG-160-2020           

Vùng biển                    : Hải Phòng

Tên luồng                     : Hải Phòng

Tên đoạn luồng           : Kênh Hà Nam và Bạch Đằng

Tên báo hiệu                : Phao số 34, 43, 53, 55 và S2

Tọa độ địa lý:

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 34

20°49'10,3"

106°53'07,2"

20°49'06,7"

106°53'13,9"

Phao số 43

20°49'01,9"

106°50'17,6"

20°48'58,3"

106°50'24,4"

Phao số 53

20°49'58,0"

106°47'57,9"

20°49'54,4"

106°48'04,7"

Phao số 55

20°49'59,3"

106°47'23,0"

20°49'55,7"

106°47'29,8"

Phao S2

20°49'56,2"

106°49'08,4"

20°49'52,6"

106°49'15,2"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 34, 43, 53, 55 và S2 trên các đoạn luồng Kênh Hà Nam và Bạch Đằng - luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 34, 43, 53, 55 và S2 trên các đoạn luồng Kênh Hà Nam và Bạch Đằng - luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí thiết kế ban đầu có tọa độ như sau:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 34

20°49'10,2"

106°53'14,1"

20°49'06,7"

106°53'20,9"

Phao số 43

20°49'00,6"

106°50'22,5"

20°48'57,1"

106°50'29,2"

Phao số 53

20°49'58,3"

106°47'48,1"

20°49'54,7"

106°47'54,8"

Phao số 55

20°49'59,6"

106°47'20,4"

20°49'56,1"

106°47'27,2"

Phao S2

20°49'56,2"

106°49'10,6"

20°49'52,6"

106°49'17,3"

 

       Các đặc tính khác của các phao báo hiệu trên không thay đổi.

       Các Thông báo hàng hải số 369(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 14/11/2020, số 430(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 02/12/2020, số 441(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 10/12/2020, số 446(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 12/12/2020 và số 460(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22/12/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website