thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc di dời tàu NAM TƯỜNG 06 bị chìm tại khu vực vùng nước cảng biển Hải Phòng và chấm dứt hoạt động báo hiệu hàng hải AIS ''ảo'' khống chế vị trí tàu NAM TƯỜNG 06 bị chìm tại khu vực vùng nước cảng biển Hải Phòng


HPG-70-2021

Vùng biển

: Hải Phòng

 

 

Căn cứ văn bản số 1436/CVHHHP-ATANHH ngày 19/7/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc phương tiện Nam Tường 06 (HP-4250) đã được trục vớt;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

- Tàu NAM TƯỜNG 06 bị chìm tại khu vực vùng nước cảng biển Hải Phòng tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°40'50.8"

106°55'15.8"

20°40'47.2"

106°55'22.6"

 

đã được di dời.

- Báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí tàu NAM TƯỜNG 06 bị chìm tại khu vực vùng nước cảng biển Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 19/7/2021.

Thông báo hàng hải số 171(P)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22/6/2021 và số 172(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22/6/2021 không còn hiệu lực./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website