thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động các phao PN1, PN2 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 2


HPG-108-2022

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng          : Hải Phòng

Đoạn luồng       : Bạch Đằng

Tên báo hiệu     : Phao PN1, PN2

Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

PN1

20°49'34.0"

106°49'26.5"

20°49'30.4"

106°49'33.3"

PN2

20°49'26.0"

106°49'36.8"

20°49'22.5"

106°49'43.6"

 

       Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi phao PN1, PN2 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 2;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao PN1, PN2 báo hiệu khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 2 đã chấm dứt hoạt động từ ngày 21/11/2022.

       Thông báo hàng hải số 17(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/01/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website