thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc bổ sung phương tiện thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2022 - 2025 (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng)


HPG - 134 - 2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Kênh Hà Nam, Bạch Đằng

 

Căn cứ văn bản chấp thuận phương tiện tiến hành hoạt động thi công số 2552/CVHHHP-PCHH và 2553/CVHHHP-PCHH ngày 01/12/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo bổ sung phương tiện thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2022 - 2025 (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng) với các nội dung như sau:

1. Phương tiện thi công bổ sung và thời gian thi công

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

Sài Gòn 10

SG.8088

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 01/12/2023

2

Đại Hiệp 08

NA-2510

Sà lan

3

Sài Gòn 12

SG.9370

Tàu kéo

 

2. Khu vực thi công nạo vét luồng

- Khu vực đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng từ khu vực cặp phao 29, 30 đến thượng lưu cảng Đình Vũ (khu vực phao S1).

3. Khu vực nhận chìm chất nạo vét

Khu vực nhận chìm chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2022 - 2025 (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°35'20.8"

106°52'41.4"

20°35'17.2"

106°52'48.2"

2

20°35'45.0"

106°53'40.7"

20°35'41.4"

106°53'47.5"

3

20°35'24.6"

106°53'50.0"

20°35'21.0"

106°53'56.8"

4

20°35'00.3"

106°52'50.2"

20°34'56.7"

106°52'57.0"

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trong vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nêu trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website