thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về vị trí chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan NB-6384 bị chìm và thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS


HPG-111-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Sông Cấm

Tên báo hiệu AIS “ảo”

: SHIP WRECK NB-6384

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về vị trí sà lan NB-6384 bị chìm tại khu vực đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan NB-6384 bị chìm tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°50'56.4"

106°45'44.6"

20°50'52.8"

106°45'51.4"

 

Vị trí sà lan NB-6384 bị chìm nằm ngoài luồng hàng hải, cách biên phải đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng khoảng 40m và cách Đèn Trắng Đông Đình Vũ khoảng 170m về phía hạ lưu.

2. Thiết lập báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí sà lan NB-6384 bị chìm với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

SHIP WRECK NB-6384

20°50'56.4"

106°45'44.6"

20°50'52.8"

106°45'51.4"

 

- Tác dụng                      : Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập;

- Dải tần hoạt động         : 161,975 MHz – 162.025 MHz;

- Số nhận dạng (MMSI)  : 995746990;

- Tần suất phát thông tin : Liên tục.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực sà lan NB-6384 bị chìm nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website