thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về vị trí chướng ngại vật nguy hiểm là sà lan NB-6384 bị chìm và điều chỉnh đặc tính nhận biết của báo hiệu hàng hải AIS


HPG-112-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Sông Cấm

Tên báo hiệu AIS “ảo”

: SHIP WRECK NB-6384

Tọa độ địa lý

:

           

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°50'56.4"

106°45'44.6"

20°50'52.8"

106°45'51.4"

 
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về vị trí sà lan NB-6384 bị chìm tại khu vực đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về vị trí chướng ngại vật nguy hiểm là sà lan NB-6384 bị chìm và điều chỉnh đặc tính nhận biết của báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí sà lan NB-6384 bị chìm tại đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

1. Vị trí sà lan NB-6384 bị chìm:

STT

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Độ sâu (mét)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

Mũi

 20°50'58.6"

 106°45'41.7"

 20°50'55.0"

 106°45'48.5"

0,7

2

Lái

 20°50'58.0"

 106°45'42.8"

 20°50'54.4"

 106°45'49.6"

0,5

 

Vị trí sà lan NB-6384 bị chìm nằm ngoài luồng hàng hải, cách biên phải đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng khoảng 75m và cách Đèn trắng Đông Đình Vũ khoảng 70m về phía Đông.

2. Điều chỉnh đặc tính nhận biết của báo hiệu hàng hải AIS "ảo" khống chế vị trí sà lan NB-6384 bị chìm như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

SHIP WRECK NB-6384

 20°50'57.9"

 106°45'41.8"

 20°50'54.3"

 106°45'48.6"

 

- Tác dụng                      : Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập;

- Dải tần hoạt động         : 161,975 MHz – 162.025 MHz;

- Số nhận dạng (MMSI)  : 995746990;

- Tần suất phát thông tin : Liên tục.

Thông báo hàng hải số 314(T)/2022/TBHH-TCTBDATHHMB ngày 28/11/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới, tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng khi đi qua khu vực sà lan NB-6384 bị chìm nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website