thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về tiếp tục thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2020


HPG-03-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

             Căn cứ văn bản số 77/CVHHHP-PC ngày 12/01/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc gia hạn phương tiện hoạt động thi công Dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2020;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2020 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét: Luồng hàng hải Phà Rừng
  2. Các phương tiện tham gia thi công:

 

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian hoạt động thi công

1

VIETSHIP 03

SG 8673

Tàu hút bụng

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 30/4/2021

2

HẢI THỊNH 08

HP 3424

Tàu hút bụng

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 25/3/2021

3

VIETSHIP 10

SG 8783

Sà lan

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 30/4/2021

4

VIETSHIP 11

SG 8890

Sà lan

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 18/02/2021

5

VIETSHIP 08

SG 8729

Sà lan

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 30/4/2021

6

ĐỨC KHÁNH 09

HP 4204

Sà lan

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 19/4/2021

7

ĐỨC KHÁNH 10

HP4433

Ponton

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 10/4/2021

8

VIETSHIP 06

 SG 8605

Tàu hút phun

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 30/4/2021

9

DUY LINH 08

HP 0756

Tàu kéo

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 30/4/2021

10

DUY LINH 38

HP 5156

Tàu hút phun

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 30/4/2021


HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Phà Rừng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công.

Bản dấu đỏLiên kết website