thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu 10.000 DWT cảng Euro Đình Vũ


HPG-03-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải phòng

: Bạch Đằng

         Căn cứ  đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số EJVN/JTO/LET/2023/5 ngày 16/01/2023 của Công ty TNHH cầu cảng Euro (Việt Nam);

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu 10.000 DWT cảng Euro Đình Vũ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

G

 20°49'44.9"

 106°47'38.1"

 20°49'41.3"

 106°47'44.9"

H

 20°49'43.5"

 106°47'39.6"

 20°49'40.0"

 106°47'46.3"

I

 20°49'39.4"

 106°47'35.1"

 20°49'35.9"

 106°47'41.9"

K

 20°49'40.8"

 106°47'33.7"

 20°49'37.2"

 106°47'40.4"

 

         Độ sâu đạt: 6.5m (sáu mét rưỡi).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ

 


Liên kết website