thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ


HPG-109-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 5236/CHP-KT ngày    18/11/2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Vùng nước trước bến số 1, 2:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°50'29.7"

 106°46'13.4"

20°50'26.1"

106°46'20.1"

B

 20°50'30.6"

 106°46'14.1"

20°50'27.0"

106°46'20.9"

B1

20°50'22.8"

106°46'25.4"

20°50'19.2"

106°46'32.1"

A1

20°50'21.9"

106°46'24.6"

20°50'18.3"

106°46'31.4"

         Độ sâu đạt: 9.0m (chín mét không).

2. Vùng nước tiếp giáp với vùng nước trước bến số 1, 2:

         Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

B

 20°50'30.6"

 106°46'14.1"

20°50'27.0"

106°46'20.9"

C

 20°50'33.4"

 106°46'16.3"

 20°50'29.8"

 106°46'23.0"

C1

 20°50'26.1"

 106°46'28.0"

 20°50'22.5"

 106°46'34.8"

B1

 20°50'22.8"

 106°46'25.4"

 20°50'19.2"

 106°46'32.1"

         Độ sâu đạt: 7.6m (bảy mét sáu).

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website