thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến và vùng nước từ luồng hàng hải Hải Phòng đến vùng nước trước bến số 3, 4 cảng Nam Đình Vũ


HPG-01-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 02/2023/NDV ngày 05/01/2023 của Công ty cổ phần cảng Nam Đình Vũ;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến và vùng nước từ luồng hàng hải Hải Phòng đến vùng nước trước bến số 3, 4 cảng Nam Đình Vũ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

       1. Trong phạm vi vùng nước trước bến số 3, 4 cảng Nam Đình Vũ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A2

20°49'34.7"

106°49'15.6"

20°49’31.1"

106°49’22.3"

A3

20°49'26.7"

106°49'28.2"

20°49’23.1"

106°49’35.0"

KN2

20°49'34.8"

106°49'20.9"

20°49’31.2"

106°49’27.7"

KN5

20°49'26.9"

106°49'33.6"

20°49’23.3"

106°49’40.4"

         Độ sâu đạt: 8.5m (tám mét rưỡi).

       2. Trong phạm vi vùng nước từ luồng hàng hải Hải Phòng đến vùng nước trước bến số 3, 4 cảng Nam Đình Vũ được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

KN2

20°49'34.8"

106°49'20.9"

20°49’31.2"

106°49’27.7"

KN3

20°49'35.3"

106°49'35.4"

20°49’31.7"

106°49’42.2"

KN6

20°49'27.2"

106°49'43.4"

20°49’23.6"

106°49’50.2"

KN5

20°49'26.9"

106°49'33.6"

20°49’23.3"

106°49’40.4"

         Độ sâu đạt: 7.2m (bảy mét hai).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website