thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh - Hải Phòng


HPG-121-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

      Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 209/2022/DK Hải Linh HP ngày 16/12/2022 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh - Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'19.4"

106°44'28.3"

20°51'15.8"

106°44'35.1"

B

20°51'16.8"

106°44'29.4"

20°51'13.2"

106°44'36.2"

C

20°51'15.3"

106°44'33.2"

20°51'11.7"

106°44'40.0"

D

20°51'16.5"

106°44'36.1"

20°51'13.0"

106°44'42.9"

 

                                  Độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008.

Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website