thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Total Gas Hải Phòng


HPG-39-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 75/TGHP ngày 07/5/2021 của Công ty TNHH Total Gas Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng Total Gas Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'34,4"

106°43'52,6"

20°51'30,8"

106°43'59,3"

B

20°51'31,7"

106°43'51,4"

20°51'28,1"

106°43'58,2"

C

20°51'29,6"

106°43'56,8"

20°51'26,1"

106°44'03,6"

D

20°51'31,9"

106°43'57,8"

20°51'28,3"

106°44'04,5"

         Độ sâu đạt: -4,0m (âm bốn mét).

Lưu ý:

       - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,2m, phía thượng lưu cầu, tại khu vực điểm B, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m;

       - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,2m, từ điểm C kéo dài về phía thượng lưu cầu khoảng 37m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 4m.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website