thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng chuyên dụng khí Thăng Long


HPG-39-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng:

: Sông Cấm

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 154/CV-TLG ngày 16/4/2024 của Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng chuyên dụng khí Thăng Long, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'34.4"

 106°43'52.6"

 20°51'30.8"

 106°43'59.3"

B

 20°51'31.7"

 106°43'51.4"

 20°51'28.1"

 106°43'58.2"

C

 20°51'29.6"

 106°43'56.8"

 20°51'26.1"

 106°44'03.6"

D

 20°51'31.9"

 106°43'57.8"

 20°51'28.3"

 106°44'04.5"

         Độ sâu đạt: 4.0m (bốn mét không).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.1m đến 3.9m, nằm về phía thượng lưu cầu, tại khu vực góc điểm B, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 18m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản PDF

 Liên kết website