thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng nước mở rộng trước cầu cảng Euro Đình Vũ


HPG-18-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên luồng nhánh

: Hải phòng

: Bạch Đằng

: Luồng vào Bến cảng Euro Đình Vũ

         Căn cứ  Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số EJVN/JTO/LET/24/8 ngày 20/02/2024 của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam);

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước mở rộng trước cầu cảng Euro Đình Vũ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

Trong phạm vi vùng nước mở rộng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B

 20°49'43.1"

 106°47'47.1"

20°49'39.5"

106°47'53.9"

C

 20°49'44.8"

 106°47'47.1"

20°49'41.2"

106°47'53.9"

K

 20°49'47.2"

 106°47'48.3"

20°49'43.6"

106°47'55.0"

J

 20°49'52.2"

 106°47'53.9"

20°49'48.6"

106°48'00.7"

5

 20°49'44.8"

 106°47'48.7"

20°49'41.2"

106°47'55.4"

6

 20°49'43.1"

 106°47'48.7"

20°49'39.5"

106°47'55.4"

 

Độ sâu đạt: 7.0m (bảy mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản PDF

 

Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website