thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đón trả hoa tiêu Khu bến số 2 thuộc Bến cảng chuyên dùng Vissai - Nghệ An


NAN - 22 - 2021

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng  

: Luồng hàng hải chuyên dùng vào Khu bến số 2 thuộc Bến     cảng chuyên dùng Vissai - Nghệ An

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 405/ĐN-VIS.SL ngày 26/7/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đón trả hoa tiêu Khu bến số 2 thuộc Bến cảng chuyên dùng Vissai - Nghệ An, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 135m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 11.5m (mười một mét rưỡi).

2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 175m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°51'37.9"

105°44'06.8"

18°51'34.3"

105°44'13.5"

 

          Độ sâu đạt: 11.5m (mười một mét rưỡi).

3. Vùng  đón trả hoa tiêu

Trong phạm vi được giới hạn bởi đường tròn bán kính 500m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°51'06.0"

105°46'46.2"

18°51'02.4"

105°46'52.9"

 

  Độ sâu đạt: 11.6m (mười một mét sáu).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website