thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của đoạn luồng Sông Cấm (từ cửa kênh Đình Vũ đến vùng quay tàu cảng GreenPort) và vùng nước trước bến, vùng quay tàu cảng GreenPort


HPG - 04- 2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 09/CV-GP ngày 18/01/2023 của Công ty TNHH MTV dịch vụ Cảng Xanh;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng Sông Cấm (từ cửa kênh Đình Vũ đến vùng quay tàu cảng GreenPort) và vùng nước trước bến, vùng quay tàu cảng GreenPort, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng Sông Cấm (từ cửa kênh Đình Vũ đến vùng quay tàu cảng GreenPort)

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 7.0m (bảy mét không).

  1. Vùng nước trước bến

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'59.6"

 106°43'13.3"

 20°51'56.0"

 106°43'20.1"

B

 20°52'00.7"

 106°43'13.6"

 20°51'57.1"

 106°43'20.3"

C

 20°51'53.1"

 106°43'22.5"

 20°51'49.5"

 106°43'29.3"

D

 20°51'52.8"

 106°43'21.4"

 20°51'49.2"

 106°43'28.2"

         Độ sâu đạt 8.4m (tám mét bốn).

  1. Vùng quay tàu

        Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 110m với tâm là điểm O tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°52'00.4"

 106°43'18.1"

 20°51'56.8"

 106°43'24.9"

 

         Độ sâu đạt 6.4m (sáu mét bốn).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website