thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét thủy diện cầu cảng dầu Thượng Lý năm 2021


HPG-73-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Vật Cách

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 3860/PLXKV3-ĐTXD-CV ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Công ty Xăng dầu khu vực III - TNHH MTV; Văn bản số 1481/CVHHHP-PC ngày 26/7/2021 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét thủy diện cầu cảng dầu Thượng Lý năm 2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét thủy diện cầu cảng dầu Thượng Lý năm 2021 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'45.2"

106°39'18.9"

20°52'41.6"

106°39'25.7"

B

20°52'43.9"

106°39'21.6"

20°52'40.3"

106°39'28.4"

C

20°52'44.3"

106°39'24.4"

20°52'40.7"

106°39'31.2"

D

20°52'44.8"

106°39'26.3"

20°52'41.2"

106°39'33.1"

E

20°52'47.8"

106°39'20.5"

20°52'44.2"

106°39'27.3"

G

20°52'46.6"

106°39'19.8"

20°52'43.1"

106°39'26.6"

H

20°52'45.1"

106°39'22.7"

20°52'41.5"

106°39'29.5"

  1. Phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

NĐ 1863

Ponton

Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 16/9/2021

2

HD 1956

Sà lan

3

HP 5727

Tàu hút

4

NĐ 2944

Sà lan

Từ ngày 28/7/2021 đến ngày 7/9/2021

        

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website