thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng lần 2 năm 2022


HPG-117-2022

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

         

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 220/TC-189 ngày 09/12/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng; Văn bản số 2734/CVHHHP-PCHH ngày 09/12/2022 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng lần 2 năm 2022;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng lần 2 năm 2022 như sau:

          1. Khu vực thi công

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'54.7"

106°45'27.7"

20°50'51.1"

106°45'34.5"

B

20°50'53.0"

106°45'33.7"

20°50'49.4"

106°45'40.5"

C

20°50'54.4"

106°45'36.4"

20°50'50.8"

106°45'43.2"

D

20°50'57.2"

106°45'26.3"

20°50'53.6"

106°45'33.1"

 

       2. Các phương tiện tham gia thi công và thời gian hoạt động thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Thời gian hoạt động thi công

1

NĐ 3764

Tàu cần cẩu

Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 09/02/2023

2

NĐ 2944

Sà lan

3

HP 3104

Sà lan

4

HP 5727

Tàu hút

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website