thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu thủy diện bến cảng Gas Đài Hải năm 2023


HPG-85-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2209/2023/CBHH ngày 22/9/2023 của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải; Văn bản số 2048/CVHHHP-PCHH ngày 22/9/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu thủy diện bến cảng Gas Đài Hải năm 2023;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu thủy diện bến cảng Gas Đài Hải năm 2023 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'34.9"

106°42'27.7"

20°52'31.3"

106°42'34.5"

B

20°52'36.3"

106°42'28.6"

20°52'32.7"

106°42'35.3"

C

20°52'38.5"

106°42'23.7"

20°52'34.9"

106°42'30.5"

D

20°52'37.0"

106°42'23.0"

20°52'33.4"

106°42'29.7"

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

HP - 3040

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 25/9/2023 đến 17/10/2023

2

HP - 3746

Sà lan

3

HP - 5727

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website