thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước cảng MPC Port năm 2023


HPG-11-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 28/ĐĐN-MPC ngày 09/3/2023 của Công ty Cổ phần cảng MIPEC; Văn bản số 461/CVHHHP-PCHH ngày 09/3/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước cảng MPC Port năm 2023;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước cảng MPC Port năm 2023 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°49'42.9"

106°48'19.4"

20°49'39.3"

106°48'26.2"

2

20°49'43.0"

106°48'06.3"

20°49'39.4"

106°48'13.0"

3

20°49'44.2"

106°48'06.3"

20°49'40.6"

106°48'13.0"

4

20°49'44.1"

106°48'19.4"

20°49'40.5"

106°48'26.2"

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

NĐ - 1863

Tàu cần cẩu

 Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 18/5/2023

2

NĐ - 2944

Sà lan

3

HP - 4603

Sà lan

4

HP - 4604

Sà lan

5

HP - 0930

Tàu cần cẩu

Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 02/4/2023

6

NĐ - 3764

Tàu cần cẩu

Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 18/4/2023

7

HP - 4412

Sà lan

Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 31/3/2023

8

HP - 4017

Sà lan

Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 21/3/2023

9

HP - 5727

Tàu hút

Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 18/5/2023

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website