thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và khu quay trở cảng Nam Đình Vũ lần 2 năm 2022


HPG-114-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 413/NĐV-NVL2 ngày 02/12/2022 của Công ty Cổ phần cảng Nam Đình Vũ; Văn bản số 2677/CVHHHP-PCHH ngày 02/12/2022 về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến và khu quay trở cảng Nam Đình Vũ lần 2 năm 2022 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến và khu quay trở cảng Nam Đình Vũ lần 2 năm 2022 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

20°49'42.6"

106°49'02.9"

20°49'39.0"

106°49'09.7"

A2

20°49'34.7"

106°49'15.6"

20°49'31.1"

106°49'22.3"

KN1

20°49'45.0"

106°49'04.6"

20°49'41.4"

106°49'11.4"

KN2

20°49'34.8"

106°49'20.9"

20°49'31.2"

106°49'27.7"

KN3

20°49'35.3"

106°49'35.4"

20°49'31.7"

106°49'42.2"

KN4

20°49'43.7"

106°49'24.1"

20°49'40.1"

106°49'30.9"

KN5

20°49'48.0"

106°49'06.7"

20°49'44.4"

106°49'13.5"

 

 

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

 

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

NĐ 1863

Tàu cần cẩu

Từ ngày 05/12/2022 đến 22/5/2023

2

HP 4017

Sà lan

Từ ngày 05/12/2022 đến 21/3/2023

3

HP 4204

Sà lan

Từ ngày 05/12/2022 đến 19/4/2023

4

HP 4433

Tàu cần cẩu

Từ ngày 05/12/2022 đến 02/6/2023

5

HP 5727

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website