thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến thuộc cảng Công ty cổ phần DAP - VINACHEM năm 2023


HPG-12-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 110/CV-DAP ngày 09/3/2023 của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM; Văn bản số 464/CVHHHP-PCHH ngày 09/3/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến thuộc cảng Công ty cổ phần DAP - VINACHEM năm 2023;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến thuộc cảng Công ty cổ phần DAP - VINACHEM năm 2023 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°49'43.1"

106°47'53.5"

20°49'39.5"

106°48'00.3"

B

20°49'45.0"

106°47'53.5"

20°49'41.5"

106°48'00.3"

C

20°49'45.0"

106°47'59.6"

20°49'41.4"

106°48'06.4"

D

20°49'43.1"

106°47'59.6"

20°49'39.5"

106°48'06.4"

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

HP - 3308

Phao đặt cẩu

 Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/5/2023

2

HP - 2632

Phao đặt cẩu

3

HP - 4498

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

 

Bản dấu đỏLiên kết website