thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét cầu 300DWT và cầu 10.000 DWT cảng Euro Đình Vũ


HPG-124-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 165/2020/EJVN-OPR ngày 16/10/2020 của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam); Văn bản số 1808/CVHHHP-PC ngày 16/10/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu cảng hàng lỏng của Công ty TNHH Cầu cảng Euro (Việt Nam);

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét cầu 300 DWT và cầu 10.000 DWT cảng Euro Đình Vũ như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°49'43.5"

106°47'39.6"

20°49'40.0"

106°47'46.3"

2

20°49'44.9"

106°47'38.1"

20°49'41.3"

106°47'44.9"

3

20°49'40.8"

106°47'33.7"

20°49'37.2"

106°47'40.4"

4

20°49'41.9"

106°47'32.5"

20°49'38.3"

106°47'39.3"

5

20°49'37.9"

106°47'31.9"

20°49'34.3"

106°47'38.7"

6

20°49'37.0"

106°47'32.8"

20°49'33.4"

106°47'39.6"

7

20°49'37.0"

106°47'35.1"

20°49'33.4"

106°47'41.9"

8

20°49'39.4"

106°47'35.2"

20°49'35.8"

106°47'41.9"

9

20°49'39.4"

106°47'35.1"

20°49'35.9"

106°47'41.9"

  1. Các phương tiện tham gia thi công:

Stt

Số đăng ký

Chủng loại

1

HP 3475

Ponton

2

HP 2786

Sà lan

3

HP 5727

Tàu hút

         3. Thời gian hoạt động thi công: Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 31/12/2020

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website