thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vũng quay tàu cảng Hải An năm 2021


HPG-51-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0106/CV-HATS ngày 01/6/2021 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;  

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vũng quay tàu cảng Hải An năm 2021 như sau:

1. Khu vực thi công công trình

       - Khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cầu cảng Hải An được giới hạn bởi các điểm:      

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

 20°51'03.0"

 106°45'01.3"

 20°50'59.4"

 106°45'08.1"

A2

 20°51'05.8"

 106°45'00.1"

 20°51'02.2"

 106°45'06.8"

A3

 20°51'01.4"

 106°45'11.7"

 20°50'57.8"

 106°45'18.4"

A4

 20°51'00.2"

 106°45'08.7"

 20°50'56.6"

 106°45'15.5"

 

          - Khu vực thi công nạo vét một phần vùng quay tàu trước cảng Hải An phía biên phải đoạn luồng Sông Cấm - luồng hàng hải Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

F

 20°51'08.9"

 106°45'04.9"

 20°51'05.3"

 106°45'11.6"

G

 20°51'09.1"

 106°45'06.5"

 20°51'05.6"

 106°45'13.3"

H

 20°51'07.9"

 106°45'09.7"

 20°51'04.3"

 106°45'16.5"

I

 20°51'06.8"

 106°45'10.6"

 20°51'03.2"

 106°45'17.4"

 

        - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°52'57.4"

 106°38'24.5"

 20°52'53.8"

 106°38'31.3"

B

 20°52'57.4"

 106°38'28.7"

 20°52'53.8"

 106°38'35.4"

C

 20°52'56.2"

 106°38'28.7"

 20°52'52.6"

 106°38'35.5"

D

 20°52'56.1"

 106°38'24.6"

 20°52'52.5"

 106°38'31.3"

 

2. Các phương tiện:

       Các phương tiện thi công được liệt kê như bảng sau:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

HP 3783

Tàu cần cẩu

2

HP 3967

Tàu cần cẩu

3

SG 9141

Tàu hút

4

HP 2096

Sà lan

5

HP 2786

Sà lan

6

HP 3842

Sà lan

7

HP 4412

Sà lan

 

3. Thời gian thi công: Từ 31/5/2021 đến 25/7/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú:  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website