thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình khảo sát địa hình, địa chất Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện


HPG-24-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 57/ĐĐN-HATECO ngày 08/4/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HATECO;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình khảo sát địa hình, địa chất Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện như sau:

        1. Khu vực thi công:

        Khu vực thi công công trình khảo sát địa hình, địa chất được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K1

20°47'19,7"

106°54'22,8"

20°47'16,1"

106°54'29,6"

K2

20°47'31,2"

106°54'43,6"

20°47'27,6"

106°54'50,4"

K3

20°47'33,0"

106°54'44,1"

20°47'29,4"

106°54'50,9"

K4

20°47'13,8"

106°54'59,7"

20°47'10,3"

106°55'06,5"

K5

20°47'00,1"

106°55'10,4"

20°46'56,5"

106°55'17,2"

K6

20°47'01,2"

106°55'02,6"

20°46'57,6"

106°55'09,3"

K7

20°46'48,6"

106°54'42,2"

20°46'45,0"

106°54'49,0"

 

         2. Phương tiện tham gia thi công và thời gian thi công:

Tên phương tiện

Thời gian hoạt động thi công

HP-4531

Từ ngày 08/4/2021 đến ngày 07/5/2021

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website