thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hoạt động thi công nạo vét đoạn Sông Cấm thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020


HPG-126-2020

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

Căn cứ văn bản số 1866/CVHHHP-PC ngày 24/10/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động thi công nạo vét đoạn Sông Cấm thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng

Khu vực thi công trong phạm vi các vùng quay tàu cảng Cấm, cảng Chùa Vẽ và Bến cảng Hải Phòng thuộc đoạn Sông Cấm luồng hàng hải Hải Phòng.

2. Thời gian dự kiến

Từ ngày 28/10/2020 đến 31/12/2020.

3. Phương tiện thi công

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Mỹ Dung 12

SG 6530

Máy đào gầu dây

2

Mỹ Dung 11

SG 6511

Máy đào gầu dây

3

Mỹ Dung 01

SG 7511

Sà lan tự hành

4

Mỹ Dung 6

SG 7671

Sà lan tự hành

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website