thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hoạt động của báo hiệu cấm phương tiện thủy nội địa hành trình trong kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-45-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Kênh Hà Nam

 

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về hoạt động của báo hiệu cấm phương tiện thủy nội địa hành trình trong kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động của báo hiệu cấm phương tiện thủy nội địa hành trình trong kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng như sau:

    1. Biển báo hiệu phía hạ lưu kênh Hà Nam:

    - Vị trí: Nằm ở bờ kênh Hà Nam phía hạ lưu, cách tim luồng khoảng 200m về phía phải luồng;

    - Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'16,5"

106°52'39,9"

20°49'12,9"

106°52'46,7"

 

    - Tác dụng: Cấm các phương tiện thủy nội địa hành trình trong kênh Hà Nam;

    a. Đặc tính nhận biết ban ngày

    - Hình dạng biển báo: Một biển hình vuông kích thước 1,8m x 1,8m đặt vuông góc với luồng, mặt biển ngược hướng với chiều cấm đi qua;

    - Màu sắc biển báo: Nền biển màu trắng, viền và gạch chéo màu đỏ; dấu hiệu con tàu màu đen;

    - Chiều cao toàn bộ: +12,8m tính đến mực nước số "0" hải đồ;

    - Chiều cao công trình: +7,8m tính đến mặt đất;

    - Kích thước biển báo: 1,8m x 1,8m;

    - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,3 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74;

    b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

    - Đặc tính ánh sáng: Hai đèn ánh sáng màu đỏ, sáng liên tục, treo theo phương thẳng đứng;

    - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

    - Chiều cao tâm sáng: +10,5m tính đến mực nước số "0" hải đồ;

    - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

    2. Biển báo hiệu phía thượng lưu kênh Hà Nam:

    - Vị trí: Nằm ở bờ kênh Hà Nam phía thượng lưu, cách tim luồng khoảng 200m về phía phải luồng;

    - Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'01,0"

106°50'37,2"

20°48'57,4"

106°50'44,0"

 

    - Tác dụng: Cấm các phương tiện thủy nội địa hành trình trong kênh Hà Nam;

    a. Đặc tính nhận biết ban ngày

    - Hình dạng biển báo: Một biển hình vuông kích thước 1,8m x 1,8m đặt vuông góc với luồng, mặt biển ngược hướng với chiều cấm đi qua;

    - Màu sắc biển báo: Nền biển màu trắng, viền và gạch chéo màu đỏ; dấu hiệu con tàu màu đen;

    - Chiều cao toàn bộ: +12,8m tính đến mực nước số "0" hải đồ;

    - Chiều cao công trình: +7,8m tính đến mặt đất;

    - Kích thước biển báo: 1,8m x 1,8m;

    - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,3 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74

    b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

    - Đặc tính ánh sáng: Hai đèn ánh sáng màu đỏ, sáng liên tục, treo theo phương thẳng đứng;

    - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

    - Chiều cao tâm sáng: +10,5m tính đến mực nước số "0" hải đồ;

    - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website