thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cầu cảng Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng


HPG-01-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thống báo hàng hải số 02/2021/CV-DK Hải Linh HP ngày 06/01/2021 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cầu cảng Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

                                     Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'19,0"

 106°44'29,1"

 20°51'15,5"

 106°44'35,9"

B

 20°51'16,8"

 106°44'29,5"

 20°51'13,2"

 106°44'36,3"

C

 20°51'15,4"

 106°44'33,4"

 20°51'11,8"

 106°44'40,1"

D

 20°51'16,8"

 106°44'35,3"

 20°51'13,2"

 106°44'42,1"

         Độ sâu đạt: -7,5m (âm bảy mét rưỡi).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008.

Bản dấu đỏLiên kết website