thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến Cảng Container quốc tế Hải Phòng


HPG-11-2022

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 59/HICT-KT ngày 17/02/2021 của Công ty TNHH cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng nước trước bến Cảng Container quốc tế Hải Phòng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

       Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A1'

20°48'01.9"

106°54'22.4"

20°47'58.3"

106°54'29.2"

B1'

20°48'03.5"

106°54'25.3"

20°47'59.9"

106°54'32.1"

C

20°47'53.7"

106°54'31.4"

20°47'50.1"

106°54'38.2"

D

20°47'52.1"

106°54'28.6"

20°47'48.5"

106°54'35.4"

         Độ sâu đạt: 14.5m (mười bốn mét rưỡi).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008;

 

 

Bản dấu đỏLiên kết website