thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu và vùng quay tàu cảng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1


HTH - 10 - 2021

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Luồng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1708/ĐLDKHT-KT ngày 20/7/2021 của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng tàu và vùng quay tàu cảng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

1.1. Chiều dài và hướng tuyến luồng:

- Hướng tuyến luồng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được điều chỉnh như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TNĐ1

18°08'02.1"

106°23'28.3"

18°07'58.5"

106°23'35.0"

Điểm đầu tuyến luồng kết nối với luồng hàng hải công cộng Vũng Áng

TNĐ3

18°06'54.0"

106°23'10.4"

18°06'50.3"

106°23'17.1"

Điểm cuối tuyến luồng tiếp giáp với vùng quay tàu

 

        - Chiều dài khoảng 2,2km, hướng tuyến luồng 166°08’ - 346°08’.

1.2. Độ sâu

        Trong phạm vi đáy luồng rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 12.0m (mười hai mét không).

2. Vùng quay tàu

        Trong phạm vi vùng quay tàu bán kính quay trở 240m, tâm vùng quay tại vị trí có toạ độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'46.4"

 106°23'08.4"

 18°06'42.8"

 106°23'15.1"

 

        Độ sâu đạt: 10.9m (mười mét chín)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

- Các phương tiện hoạt động trên tuyến luồng vào bến cảng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

- Thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu phía Tây và phía Đông của cầu cảng tham chiếu thông báo hàng hải số 93/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/4/2021;

- Hệ thống báo hiệu hàng hải tham chiếu thông báo hàng hải số 193/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 16/7/2021.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website