thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu trước bến số 1, vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế


HUE - 02- 2018

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

    Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 17/ĐN-CM ngày 19/1/2018 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Bình đồ độ sâu vùng đậu tàu trước bến số 1, vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 10/01/2018.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước bến số 1, vùng đậu tàu và vùng quay tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Vùng đậu tàu trước bến số 1:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K1

16°19'52.6"

108°00'55.9"

16°19'49.0"

108°01'02.5"

K2

16°19'52.6"

108°00'52.8"

16°19'49.0"

108°00'59.4"

K3

16°20'08.5"

108°00'52.8"

16°20'04.8"

108°00'59.4"

K4

16°20'06.3"

108°00'55.9"

16°20'02.6"

108°01'02.5"

Độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

Lưu ý: Dải cạn ở khu vực góc điểm K4 về phía hạ lưu cảng, có độ sâu từ -11,2m đến -11,9m lấn vào vùng nước khoảng 15m, và dải cạn ở mép cầu cảng, cách đệm va tàu khoảng 4m có độ sâu từ -11,5m đến -11,9m.

 

2. Vùng đậu tàu phía Đông:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°19'54.9"

108°00'56.7"

16°19'51.2"

108°01'03.3"

B

16°19'58.2"

108°00'56.7"

16°19'54.5"

108°01'03.3"

C

16°19'58.2"

108°00'58.0"

16°19'54.5"

108°01'04.6"

D

16°19'54.9"

108°00'58.0"

16°19'51.2"

108°01'04.6"

 

Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

3. Vùng quay tàu phía Đông:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 120m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WSG84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

16°19'48.9"

108°00'55.3"

16°19'45.2"

108°01'01.9"

 

Độ sâu đạt: -5,4 (âm năm mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website