thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thừa Thiên Huế

Về thông số kỹ thuật luồng, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế


HUE - 24- 2019

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng vào Cảng dầu khí PV OIL

    Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 894/DKTTH-KHO ngày 20/12/2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Khu nước dùng chung của Bến số 3 cảng Chân Mây và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL

    Trong phạm vi khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BP3

16°19'52.8"

108°00'25.2"

16°19'49.1"

108°00'31.8"

NV7

16°19'40.5"

108°00'44.8"

16°19'36.8"

108°00'51.4"

KN2

16°19'44.6"

108°00'45.0"

16°19'40.9"

108°00'51.6"

KN4

16°19'52.7"

108°00'36.7"

16°19'49.0"

108°00'43.3"

 

Độ sâu đạt: -7,8m (âm bảy mét tám).

2. Luồng tàu

       Luồng vào Bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL, từ vị trí tiếp giáp với khu nước dùng chung của Bến số 3 cảng Chân Mây và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL đến vùng quay tàu, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 50m,  độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

3. Vùng quay tàu:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O-PV

16°19'35.9"

108°00'44.9"

16°19'32.2"

108°00'51.5"

 

độ sâu đạt: -6,5m (âm sáu mét năm).

4. Bến phao 5000 DWT:

      Trong phạm vi bến phao 5000 DWT được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV2

16°19'34.6"

108°00'41.4"

16°19'30.9"

108°00'48.0"

NV3

16°19'33.0"

108°00'40.2"

16°19'29.4"

108°00'46.8"

NV4

16°19'30.3"

108°00'44.1"

16°19'26.6"

108°00'50.7"

NV5

16°19'31.9"

108°00'45.3"

16°19'28.2"

108°00'51.9"

 

độ sâu đạt: -6,6m (âm sáu mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào bến phao neo tàu 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

               - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website