thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng tàu và vùng quay tàu vào Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn


THA-01-2018

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

       Căn cứ đề nghị số 023/CV.18/NIS ngày 06/02/2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật vùng quay tàu và luồng tàu vào Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng tàu và vùng quay tàu vào Bến cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

2. Vùng quay tàu O1

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 150m, tâm có tọa độ:

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

19°18'52.2"

105°48'42.6"

19°18'48.6"

105°48'49.4"

 

Độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

3. Vùng quay tàu O3

  Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.3"

105°48'56.7"

 

Độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

        Lưu ý: Dải cạn thượng lưu Bến số 4 Cảng Nghi Sơn chiều dài khoảng 50m, chiều rộng lấn vào phía tâm O3 khoảng 20m, có độ sâu hạn chế từ -9,9m đến -10,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng ./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website