thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc phục hồi hoạt động và điều chỉnh 05 phao báo hiệu số HH1, DS1, HP9, E, TC phục vụ luồng tạm ra/vào cầu cảng 3, 5 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất


QNI-21-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

Tên luồng nhánh

:

Luồng tạm ra/vào các cầu cảng 3, 5 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1220/HPDQ-PTHT ngày 08/7/2019 của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phục hồi hoạt động và điều chỉnh 05 phao báo hiệu số HH1, DS1, HP9, E, TC phục vụ luồng tạm ra/vào cầu cảng 3, 5 thuộc Khu bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất như sau:

1. Phục hồi hoạt động 01 phao báo hiệu số HH1:

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 15°24'18.6"

 108°47'28.1"

 15°24'14.9"

 108°47'34.6"

 

Phao báo hiệu số HH1 đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

2. Phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí 04 phao báo hiệu số DS1, HP9, E, TC:

Các phao báo hiệu số DS1, HP9, E, TC đã được phục hồi hoạt động và điều chỉnh về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

DS1

15°24'33.6"

108°47'03.0"

15°24'29.9"

108°47'09.6"

HP9

15°24'20.7"

108°47'09.3"

15°24'17.0"

108°47'15.8"

E

15°23'53.1"

108°47'04.3"

15°23'49.4"

108°47'10.9"

TC

15°24'12.2"

108°47'19.1"

15°24'08.5"

108°47'25.6"

 

        Các đặc tính khác của các phao báo hiệu số DS1, HP9, E, TC không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 307/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 16/12/2009, số 99(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 16/4/2019, và số 396(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/12/2018).

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website