thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng nước trước bến 1, 2 khu bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất


QNI-22-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

       Căn cứ văn bản số 1229/HPDQ-P.PTHT ngày 16/7/2019 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng đậu tàu và vùng nước trước bến 1, 2 khu bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu vùng đậu tàu và vùng nước trước bến 1, 2 khu bến cảng chuyên dùng Hòa Phát - Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước trước bến:

Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H5

 15°23'49.5"

 108°47'11.2"

15°23'45.8"

108°47'17.7"

L

 15°23'49.5"

 108°47'15.6"

15°23'45.8"

108°47'22.2"

7

 15°23'43.0"

 108°47'15.6"

15°23'39.3"

108°47'22.2"

B3

 15°23'43.0"

 108°47'13.6"

15°23'39.3"

108°47'20.1"

 

Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

2. Vùng đậu tàu:

          - Vùng đậu tàu bến 1: Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B3

15°23'43.0"

108°47'13.6"

15°23'39.3"

108°47'20.1"

1

15°23'39.0"

108°47'13.6"

15°23'35.3"

108°47'20.1"

2

15°23'39.0"

108°47'14.4"

15°23'35.3"

108°47'21.0"

3

15°23'43.0"

108°47'14.4"

15°23'39.3"

108°47'21.0"

 

Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

- Vùng đậu tàu bến 2: Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

4

15°23'43.0"

108°47'14.8"

15°23'39.3"

108°47'21.3"

5

15°23'39.0"

108°47'14.8"

15°23'35.3"

108°47'21.3"

6

15°23'39.0"

108°47'15.6"

15°23'35.3"

108°47'22.1"

7

15°23'43.0"

108°47'15.6"

15°23'39.3"

108°47'22.2"

 

Độ sâu đạt: -6,7m (âm sáu mét bảy).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,6m, nằm tại góc điểm 6, từ điểm 6 lấn vào vùng nước khoảng 6m.

            Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: V150023, V14S0023;

Bản dấu đỏLiên kết website