thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu bến cảng chuyên dùng Vissai - Nghệ An


NAN - 37 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

          Căn cứ văn bản 468/ĐN-VIS.SL ngày 10/11/2017 đề nghị thông báo hàng hải vùng đón trả hoa tiêu bến cảng chuyên dùng Vissai; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng đón trả hoa tiêu bến cảng chuyên dùng Vissai được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 10/11/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu bến cảng chuyên dùng Vissai được xác định bằng máy hồi âm tần số 200Khz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

  • Khu vực đón trả hoa tiêu cho bến số 1:

Trong phạm vi được giới hạn bởi đường tròn tâm HT.01, bán kính 300m tâm có tọa độ:                                                                                                                                                                                                                             

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°52'13.3"

105°42'45.5"

18°52'09.7"

105°42'52.2"

 

           

độ sâu đạt: - 7,6m (âm bảy mét sáu).

  • Khu vực đón trả hoa tiêu cho bến số 2:

Trong phạm vi được giới hạn bởi đường tròn tâm HT.QT, bán kính 500m tâm có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°51'06.0"

105°46'46.2"

18°51'02.4"

105°46'52.9"

 

độ sâu đạt: - 11,6m (âm mười một mét sáu)

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website