thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 15 - 2018

          Vùng biển             : Nghệ An

          Tên luồng             : Cửa Lò

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 06/12/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

          1. Luồng tàu

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,2 m (âm sáu mét hai)

Lưu ý: - Dải cạn tại phía biên trái luồng từ thượng lưu phao số 2 khoảng 200m đến hạ lưu phao 4 khoảng 50m có độ sâu nhỏ nhất -6,0m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 17m.

- Dải cạn tại phía biên phải luồng từ thượng lưu phao 9B khoảng 60m đến thượng lưu phao 9B khoảng 130m có độ sâu nhỏ nhất -5,1m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 30m.

          2. Vùng quay trở tàu trước cảng

          Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 187m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'49.8"

105°42'22.7"

18°49'46.2"

105°42'29.4"

 

          Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu N khống chế vị trí tàu đắm Hồng Anh 69./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

              Hải đồ ảnh hưởng: VN50014, VN4N0014

Bản dấu đỏLiên kết website