thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc thiết lập phao báo hiệu chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines - Đình Vũ


HPG-82-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Bạch Đằng

Tên báo hiệu

: X2

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thiết lập mới phao báo hiệu chuyên dùng báo hiệu khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines - Đình Vũ;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới phao báo hiệu X2 khống chế khu vực thi công dự án đầu tư xây dựng cảng Vinalines - Đình Vũ với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Cách hạ lưu bến số 7 cảng Đình Vũ khoảng 380m;

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X2

20°50'04,1"

106°46'51,8"

20°50'00,5"

106°46'58,6"

 

- Tác dụng: Báo hiệu vùng công trình đang thi công.

Báo hiệu thị giác:

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu: Chữ “X2” màu đỏ.

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0s;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m (tính đến mặt nước);

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng đi đúng tuyến luồng, tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công được cảnh báo bởi báo hiệu nói trên./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Hải đồ ảnh hưởng VN50008, VN4N0008

Bản dấu đỏLiên kết website