thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 7 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-58-2019

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Lạch Huyện

Tên báo hiệu          : P7

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'26.3"

106°58'52.2"

20°42'22.7"

106°58'59.0"

 

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về khắc phục sự cố phao báo hiệu số 7 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 7 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Nội dung tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn tại thông báo hàng hải số 166(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 9/6/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website