thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu thủy diện cầu cảng Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm Hải Phòng


HPG-07-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng:

: Sông Cấm

      

       Căn cứ văn bản số 131/CV-CC ngày 13/01/2020 của Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm Hải Phòng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động nạo vét duy tu thủy diện cầu cảng Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 46/CVHHHP-PC ngày 11/01/2020 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo hoạt động thi công nạo vét duy tu thủy diện cầu cảng Công ty cổ phần cảng Cửa Cấm Hải Phòng như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'26,2"

106°42'42,1"

20°52'22,6"

106°42'48,9"

B

20°52'22,7"

106°42'47,1"

20°52'19,1"

106°42'53,9"

C

20°52'23,1"

106°42'47,4"

20°52'19,5"

106°42'54,2"

D

20°52'26,6"

106°42'42,4"

20°52'23,0"

106°42'49,2"

     2. Thời gian thi công: Từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020

     3. Các phương tiện tham gia thi công:

 Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

1

HP-4434

Ponton nạo vét

2

HP-4187

Sà lan tự hành

3

HP-2959

Sà lan tự hành

4

HP-4619

Tàu hút phun thi công

tại hố chứa tạm

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website