thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Thái Hà 87 bị đắm tại khu vực đăng tiêu Hòn Bắn trên vùng biển Hải Phòng


HPG-147-2018

Vùng biển: Hải Phòng

      Căn cứ văn bản số 982/CVHHQN-ATANHH ngày 24/10/2018 của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh về thông tin tàu Thái Hà 87 bị đắm;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Thái Hà 87 bị đắm tại khu vực đăng tiêu Hòn Bắn trên vùng biển Hải Phòng, vị trí có tọa độ địa lý gần đúng:

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°39'33.6"

107°04'53.3"

 20°39'30.0"

 107°05'00.0"

 

      Vị trí tàu đắm nằm cách đăng tiêu Hòn Bắn khoảng 130m về phía Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng biển Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới và chú ý cách xa khu vực tàu đắm để bảo đảm an toàn hàng hải./.

Ghi chú:  - Hải đồ ảnh hưởng VN50003, VN4N0003;

Bản dấu đỏLiên kết website