thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Thái Hà 87 bị đắm tại khu vịnh Lan Hạ trên vùng biển Hải Phòng


HPG-148-2018

Vùng biển: Hải Phòng

    Căn cứ văn bản số 2019/CVHHHP-ATANHH ngày 26/10/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về thông báo hàng hải tàu Thái Hà 87 bị chìm đắm tại khu vực Lan Hạ, Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Thái Hà 87 bị đắm tại khu vực vịnh Lan Hạ trên vùng biển Hải Phòng, vị trí có tọa độ địa lý gần đúng:

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'21.6"

107°05'25.0"

 20°42'18.0"

 107°05'31.8"

 

Vị trí tàu đắm nằm cách phao E2 báo hiệu bãi đá ngầm vịnh Lan Hạ khoảng 500m về phía Nam.

Thông báo hàng hải số 306(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/10/2018 không còn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng biển Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới và chú ý cách xa khu vực tàu đắm để bảo đảm an toàn hàng hải./.

Ghi chú:  - Hải đồ ảnh hưởng VN50003, VN4N0003;

Bản dấu đỏ

 Liên kết website