thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động phao E báo hiệu khu vực cần cẩu bị tai nạn trên cầu cảng HICT-Hải Phòng


HPG-64-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên báo hiệu

: Phao E

 Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°48'12.9"

 106°54'18.0"

 20°48'09.3"

 106°54'24.7"

 

       Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao E báo hiệu khu vực cần cẩu bị tai nạn trên cầu cảng HICT-Hải Phòng chấm dứt hoạt động từ ngày 05/7/2019.

       Thông báo hàng hải số 163(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/6/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008.

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website